Địa chỉ:  Số 10 Ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội (Cách đường Thái hà 50m có chổ để ô tô khách hàng)

CSKH: 1900 6838 - 024 7305 6888 | BÁN LẺ: 0961 560 888 | TRẢ GÓP: 0966 695 588 | DỰ ÁN: 0965 588 699   

22,490,000 VNĐ
KM
22,990,000 VNĐ
32,690,000 VNĐ
KM
26,990,000 VNĐ
KM
15,190,000 VNĐ
16,890,000 VNĐ
KM
13,190,000 VNĐ
KM
16,790,000 VNĐ
KM
34,390,000 VNĐ
KM
29,890,000 VNĐ
KM
29,890,000 VNĐ
23,590,000 VNĐ
KM
34,390,000 VNĐ
47,890,000 VNĐ
27,890,000 VNĐ
KM
24,990,000 VNĐ
KM
50,990,000 VNĐ
KM
26,290,000 VNĐ
30,990,000 VNĐ
44,990,000 VNĐ
63,590,000 VNĐ
26,590,000 VNĐ
47,490,000 VNĐ
36,290,000 VNĐ
KM
41,790,000 VNĐ
24,490,000 VNĐ
45,890,000 VNĐ
KM
21,690,000 VNĐ
35,790,000 VNĐ
-5%
46,790,000 VNĐ
KM
23,990,000 VNĐ
KM
23,390,000 VNĐ
KM
27,290,000 VNĐ
KM
24,890,000 VNĐ
KM
30,990,000 VNĐ
KM
24,590,000 VNĐ
KM
18,690,000 VNĐ
38,890,000 VNĐ
450,000 VNĐ
2,590,000 VNĐ
2,290,000 VNĐ
3,190,000 VNĐ
1,990,000 VNĐ
3,490,000 VNĐ
KM
30,690,000 VNĐ
KM
25,690,000 VNĐ
KM
18,990,000 VNĐ
490,000 VNĐ
21,990,000 VNĐ
24,790,000 VNĐ
21,390,000 VNĐ
28,990,000 VNĐ
3,890,000 VNĐ
12,990,000 VNĐ
12,990,000 VNĐ
28,190,000 VNĐ
25,690,000 VNĐ
50,890,000 VNĐ
43,990,000 VNĐ
39,890,000 VNĐ
10,990,000 VNĐ
19,890,000 VNĐ
31,990,000 VNĐ
26,990,000 VNĐ
61,090,000 VNĐ
74,790,000 VNĐ
67,290,000 VNĐ
61,490,000 VNĐ
75,990,000 VNĐ
73,690,000 VNĐ
71,790,000 VNĐ
48,890,000 VNĐ
51,490,000 VNĐ
35,590,000 VNĐ
22,090,000 VNĐ
35,090,000 VNĐ
21,690,000 VNĐ
23,190,000 VNĐ
68,890,000 VNĐ
43,690,000 VNĐ
14,590,000 VNĐ
7,390,000 VNĐ
10,990,000 VNĐ
7,590,000 VNĐ
11,390,000 VNĐ
18,390,000 VNĐ
22,390,000 VNĐ
12,890,000 VNĐ
12,890,000 VNĐ
8,290,000 VNĐ
12,490,000 VNĐ
13,890,000 VNĐ
10,490,000 VNĐ
10,590,000 VNĐ
14,990,000 VNĐ
9,490,000 VNĐ
12,590,000 VNĐ
3,490,000 VNĐ
4,490,000 VNĐ
2,190,000 VNĐ
3,690,000 VNĐ
4,590,000 VNĐ
14,490,000 VNĐ
10,990,000 VNĐ
5,590,000 VNĐ
1,690,000 VNĐ
6,190,000 VNĐ
4,090,000 VNĐ
5,990,000 VNĐ
5,190,000 VNĐ
6,690,000 VNĐ
1,890,000 VNĐ
17,890,000 VNĐ
14,090,000 VNĐ
17,790,000 VNĐ
13,390,000 VNĐ
3,190,000 VNĐ
6,290,000 VNĐ
6,990,000 VNĐ
5,090,000 VNĐ
1,890,000 VNĐ
3,090,000 VNĐ
580,000 VNĐ
290,000 VNĐ
14,490,000 VNĐ
16,490,000 VNĐ
3,390,000 VNĐ
2,490,000 VNĐ
12,600,000 VNĐ
1,990,000 VNĐ
1,490,000 VNĐ
2,490,000 VNĐ
63,090,000 VNĐ
6,290,000 VNĐ
31,990,000 VNĐ
9,690,000 VNĐ
29,990,000 VNĐ
35,990,000 VNĐ
45,990,000 VNĐ
11,990,000 VNĐ
26,990,000 VNĐ
7,990,000 VNĐ
7,690,000 VNĐ
8,180,000 VNĐ
690,000 VNĐ
1,490,000 VNĐ
3,090,000 VNĐ
1,690,000 VNĐ
3,990,000 VNĐ
1,450,000 VNĐ
650,000 VNĐ
590,000 VNĐ
1,490,000 VNĐ
1,850,000 VNĐ
190,000 VNĐ
290,000 VNĐ
390,000 VNĐ
1,190,000 VNĐ
4,290,000 VNĐ
1,990,000 VNĐ
190,000 VNĐ
19,590,000 VNĐ
190,000 VNĐ
190,000 VNĐ
3,890,000 VNĐ
1,590,000 VNĐ
390,000 VNĐ
390,000 VNĐ
790,000 VNĐ
1,890,000 VNĐ
790,000 VNĐ
1,690,000 VNĐ
3,790,000 VNĐ
790,000 VNĐ
790,000 VNĐ
990,000 VNĐ
890,000 VNĐ
690,000 VNĐ
1,890,000 VNĐ
890,000 VNĐ
3,690,000 VNĐ
590,000 VNĐ
790,000 VNĐ
1,050,000 VNĐ
1,190,000 VNĐ
990,000 VNĐ
1,290,000 VNĐ
1,290,000 VNĐ
1,290,000 VNĐ